När grafikens tålamodsprövande teknik känns för påträngande byter jag torrnålen mot motorsågen eller så låter jag mig förföras av akvarellens flödande värld.
Uttrycket är det viktigaste, tekniken är ett redskap som inte ska styra.
I allt runt mig finner jag inspiration. Vissa händelser är så starka att de får vila tills distansen väcker dem till liv.
Nyfikenhet att våga prova något nytt tar ofta överhand när inspirationen pockar på uppmärksamhet.

Mitt CV kan laddas ner som en pdf om du klickar [här].Den är inte
uppdaterad, men ändå något.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med mig så maila mig på följande adress:
sveningvarj@gmail.com
Eller ring 070 1508595